Rodzaje grzejników

Grzejniki konwekcyjne

Grzejniki konwekcyjne ogrzewają pomieszczenie w wyniku grawitacyjnego przepływu masy powietrza wewnątrz radiatora grzejnika, w wyniku czego następuje jego ogrzanie. Przepływ grawitacyjny wynika z różnicy gęstości powietrza ze zmianą jego temperatury. Grzejniki zasilane są prądem elektrycznym lub gorącą wodą. Woda dostarczana jest instalacją centralnego ogrzewania (CO).

Wady i zalety:

 • "mieszanie" powietrza w pomieszczeniu,

 • relatywnie średnia prędkość nagrzewania pomieszczenia,

 • łatwość regulacji temperatury,

 • stabilność w utrzymaniu temperatury w pomieszczeniu,

 • mniejsza powierzchnia grzejnika w stosunku do grzejników radiacyjnych

 • (wada) większe nierównomierności w ogrzewaniu powietrza, ciepłe powietrze unosi się do góry.

Grzejniki radiatorowe

Grzejniki radiatorowe są obecnie wypierane przez grzejniki konwekcyjne. Powietrze przepływa na zewnątrz radiatora. Radiator ma rozwiniętą powierzchnię zewnętrzną, wykonywaną przez wyprofilowanie, wytłoczenie lub przyspawanie pasów blachy do rury w której płynie czynnik grzejący.

Wady i zalety, porównanie z konwekcyjnymi:

 • zajmują większą powierzchnię ściany,

 • pomieszczenie jest ogrzane równomierniej,

 • łatwiej uzyskać wyższe temperatury w dolnej części pomieszczenia,

 • słabo wymuszają obieg powietrza w pomieszczeniu,

 • większa część ciepła jest odprowadzana przez promieniowanie cieplne.

Promienniki energii cieplnej

Bardzo cenione jako źródło ciepła w wysokich pomieszczeniach z uwagi na bezpośrednie ogrzewanie ciał stałych przez promieniowanie podczerwone a nie przez powietrze, które dopiero wtórnie jest ogrzewane przez ciała stałe, dzięki czemu ciepło ukierunkowane jest do dolnej partii wysokiego obiektu. Systemy grzewcze oparte o promienniki charakteryzują sie minimalną bezwładnością, szczególnie oparte o promienniki gazowe i promienniki elektryczne.

Promienniki obecnie należą do najchętniej stosowanych urządzeń grzewczych stosowanych w dużych obiektach przemysłowych, logistycznych i sportowych.

Wady i zalety:

Zalety:

 • niższe koszty eksploatacji systemu przy tym samym komforcie cieplnym

 • możliwość stosowania pełnej automatyki sterującej

 • układ zdecentralizowany przy większych obiektach

 • możliwość ogrzewania strefowego

 • kontrola komfortu termicznego całej powierzchni ogrzewanej

Wady:

 • zależne od rodzaju promienników (gazowe, elektryczne, wodne)

Grzejniki nadmuchowe

Grzejnik nadmuchowy jest połączeniem grzejnika kowektorowego z wentylatorem napędzanym energią elektryczną. Źródłem energii cieplnej jest najczęściej prąd elektryczny (sporadycznie woda, zasadniczo stosowana w samochodach). W ostatnich latach ciepło wytwarzane jest w nowoczesnych kominkach.

Wady i zalety:

 • szybkie nagrzewanie pomieszczeń (intensywne mieszanie powietrza),

 • występowanie szybkiego ruchu powietrza,

 • hałas generowany przez wentylator,

 • trudność w stabilizacji temperatury,

 • możliwość kierunkowego ogrzewania (skierowania strumienia powietrza),

 • zimny nawiew (jako inne zastosowanie).

 • małe wymiary,

 • możliwość umieszczenia z dala od miejsca, które ma być ogrzewane.

źródło: wikipedia.pl

 

Validation Icons